PERSONVERN


Behandling av ikke-personlige data hos Whirlpool.

Vi bruker ikke-personlige data i statistisk øyemed ene og alene for å samle generell kunnskap om våre kunder (type browser, geografisk beliggenhet, besøksstatistikk etc). Whirlpool benytter ”cookies” for å bedre kunne tilpasse våre nettsider til nettopp dine behov. ”Cookies” er en tekstfil som en hjemmeside kan sende til din web-browser. Den lagres deretter i din datamaskin for å forbedre dine online funksjoner. En coookie kan f.eks lagre informasjoner som du allerede har gitt oss, så dermed behøver du ikke å inntaste samme data igjen. Du kan innstille din browser til å gi deg beskjed når du mottar en cookie. På den måten får du mulighet til å velge om du vil motta den eller ei.

Hvis du er under 18 år, anbefaler vi at du ikke inntaster personlige data uten dine forelders samtykke.

Behandling av personlige data hos Whirlpool

Whirlpool Nordic respekterer privatlivet for alle som besøker vår hjemmeside. Det er mulig å besøke vår hjemmeside uten å måtte opplyse om personlige data. I de tilfeller hvor man blir bedt om personlige data, benyttes disse først og fremst til å sikre vår service overfor deg og deretter til å forbedre hvordan vi som virksomhet kan betjene deg foremover ved korrekt bruk av den informasjonen som du har gitt oss. Dine data kan overføres, lagres og behandles hvor som helst i verden.

Dine informasjoner overføres ikke til andre utenfor Whirlpool gruppen, deres datterselskaper eller andre selskaper som Whirlpool har inngått avtaler med om servicering til din fordel. Informasjonen behandles i overensstemmelse med Europaparlamentets direktiv 95/46/EC med utgangspunkt i behandling av personlige data og i overensstemmelse med landets øvrige lover.

Du som individ har rett til å få vite hvilken informasjon vi har innsamlet om deg og du har også krav på å få korrigert eventuelle feil informasjoner. Du har også rett til å nekte oss å benytte informasjonen og du kan kreve å få den slettet.

Linker til andre hjemmesider

Linker på våre hjemmesider kan innebære at du får adgang til sider som ikke tilhører Whirlpool, og til sider som vi ikke har kontroll over. Personlige data som oppgis til Whirlpool overføres ikke til andre hjemmesider ved at du klikker på deres linker. Henvisningen til disse sidene skyldes utelukkende at de innholder relevant informasjon. Whirlpool fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle endringer av innholdet på disse sidene samt for deres behandling av personlige data.

Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke til bruk av de personlige data som du har gitt oss, eventuelt ønsker å endre feilaktige opplysninger eller få adgang til dine personlige data hos oss, må dette sendes pr. brev til:

Whirlpool Nordic AS
Pb 6634 Etterstad
0607 Oslo